Batsana Batsana - i-Gallery

Những font chữ miễn phí tốt nhất năm 2017 (serif & san serif)

Typography luôn là một trong những chủ đề được thảo luận rất nhiều trong ngành công nghiệp thiết kế. Chữ chính là cách người thiết kế tạo ấn tượng và tương tác với người dùng.

Khi nói về typography chúng ta thường bàn tới việc chọn font chữ nào phù hợp. Chọn một phông chữ không chỉ là việc chọn một phông chữ dễ đọc mà còn truyền tải ý nghĩa đằng sau mỗi phông chữ. Vì vậy bạn cần phải lựa chọn đúng, phù hợp với thiết kế của mình.

Chúng tôi tổng hợp một số font chữ được đánh giá cao, và miễn phí để bạn lựa chọn.

Phông có chân (serifs)

Quenos Typeface

 

Botera Typeface

 

Derinogullu Typeface

 

Regattia Font

 

Finches Serif Italic Font

 

knile Font (Regular & Italic)

 

Inkferno Typeface

 

Shamery Font

 

Formal Inline Font

 

Syntesia Typeface

 

Chuck Noon 2

 

TrajanShadowed

 

Handy Font

 

San Serif Fonts

ArteWork Fonts

 

False Nine 

 

Cider House

 

Henrik

 

Vladivostok Font

 

Fivo Sans

 

Lena 

 

Cities Typeface

 

Terrain 

 

Neutro Grotesk

 

Adlata 

 

Atiba

 

Funk Turm

 

Giraffey 

 

Rosarina

 

Audrey 

Hình trong bài (29)