Chilaxu Chilaxu - i-Gallery

Những emoji sẽ xuất hiện trong năm mới 2019 này

Năm mới, emoji mới: Unicode đã chốt danh sách cho những emoji mới sẽ ra mắt vào năm 2019 này.

Có một điều chắc chắn rằng: Chúng ta thật sự nên trông chờ sự xuất hiện của 59 emoji mới này. Cùng với nhiều dị bản, như màu da, sẽ có tổng cộng khoảng 230 mẫu mới. Trong số chúng là hồng hạc, con lười, bánh waffle, vài người nắm tay nhau, và một ký hiệu tay rất đặc biệt, đã nổi tiếng từ lâu trong giới cộng đồng mạng Glee.

Người khuyết tật cũng được thể hiện trong bộ sưu tập mới. Công ty đã đồng ý sẽ đưa vào chín đề xuất của Apple bao gồm người ngồi xe lăn, tai có thiết bị trợ thính, người điếc, chó dẫn đường, người chống gậy, và tay chân giả.

Theo như “Emojipedia”, Unicode đã ra mắt emoji mới vào ngày 05/03/2019. Sẽ mất một chút thời gian để bộ sưu tập xuất hiện trên mọi thiết bị và platform của các hãng. Những công ty như Apple, Facebook, WhatsApp hay Android sẽ tự quyết định khi nào thì đưa vào những biểu tượng mới trên thiết bị của mình.

Nguồn: hypeblaze

Hình trong bài (7)