chilaxu chilaxu - i-Gallery

Nhiếp ảnh gia Fanny Latour-Lambert

Fanny Latour-Lambert là một nhiếp ảnh gia thời trang sống tại Paris. Bạn có thể đã thấy vài tác phẩm của cô ấy trên tạp chí như Elle, Numero Hommes, Wonderland, i-D trực tuyến…

Tôi không thể nào ngừng xem Tumblr của cô khi Fanny chia sẻ những hình ảnh bên ngoài portfolio ấn tượng của cô ấy: doyouspeakfrench.tumblr.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn

http://www.fannylatourlambert.com/

Hình trong bài (12)