chilaxu chilaxu - i-Gallery

Nghệ sĩ của tuần: Shee Phon

Shee Phon

Thành phố: Toronto, Canada

Chất liệu: than chì, mực, màu nước, kỹ thuật số (Photoshop)

Học vấn: trường Sheridan (ngành Minh hoạ, đang là sinh viên)

Những dự án tiêu biểu:

Hourly Comics Day 2017 comics

Truyện tranh “I Thought We Were Best Friends” trong loạt sưu tập #27

Truyện tranh I Know It’s Not About Me, But I Don’t Want to Die

Lời khuyên nghệ thuật giá trị nhất mà bạn nhận được, và từ ai?

“Gần đây tôi xem một clip ngắn khi Mel Robbins nói rằng động lực là rác rưởi, vì tôi sẽ chẳng bao giờ đủ sẵn sàng để làm điều gì đó thách thức. Cơ thể con người được lập trình để chạy trốn khỏi hiểm nguy. Rõ ràng nếu muốn thay đổi, tôi sẽ phải đối mặt với điều đó. Nói thì dễ hơn làm và tôi không chắc rằng điều này thực sự đúng, nhưng nó là thông điệp đang dính bẹp trong não tôi bây giờ!”

Xem nhiều hơn những tác phẩm của cô: Tumblr/Instagram/Twitter

Người dịch: Chilaxu

Nguồn: http://www.cartoonbrew.com/

Hình trong bài (1)