Batsana Batsana - i-Gallery

23 thiết kế web đẹp của các Agency

Nếu bạn có một studio riêng hoặc có một nhóm làm chung, thì việc có một trang web để chỉ ra những sản phẩm tuyệt vời mà bạn làm được rất quan trọng. Điều cần nhớ là Ấn tượng ban đầu cực kỳ quan trọng, nhất là bạn làm trong lĩnh vực sáng tạo.

Khi khách hàng chọn một đối tác để thiết kế web, điều quan trọng là bạn phải khiến họ cảm thấy tự tin vào lựa chọn của họ khi nhìn trang web của chính bạn. Vì thế các trang web của các Studio cần gây những sự nhạc nhiên, bắt mắt, cập nhật xu hướng và để lại ấn tượng khó phai bởi thiết kế và chính các sản phẩm của Studio đó.

Hãy cùng xem các website của Agency đã làm tốt điều này.

Pound & Grain


We Are Fixel


Small Studio


Rolf A. Jensen


Kisko Labs


Superawesøme


Vladimir Strajnic


Chase happiness


Viareggio Lucca


Mustache


Ombres et Lumières


CarnationGroup


Superlovers


no-bo.co


Agência Gênia


Hitmo


Duct Tape & Glitter


Demi Creative


Studio Airport


Full Stop


J.Development


Du.Scatolin


Fi (Fantasy Interactive)


Designmodo sưu tầm

Hình trong bài (23)