chilaxu chilaxu - i-Gallery

Các cảnh phim kinh điển qua pixel art

Gustavo Viselner Là một nghệ sĩ minh hoạ sống tại Tel Aviv, Israel. Anh cũng là một nghệ sĩ Pixel Art tài năng với những ý tưởng độc đáo bằng việc giới thiệu phong cách nghệ thuật từ thập niên 80s này đến mọi người bằng những cảnh phim được yêu thích ngày nay. Bạn sẽ thấy những bộ phim nổi tiếng như Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things và nhiều nhiều nữa. Các bạn có đoán được hết tất cả các phim không?

Xem nhiều hơn nữa tại Behance của anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người dịch: Chilaxu

Nguồn: http://abduzeedo.com/

 

Hình trong bài (22)