Chilaxu Chilaxu - i-Gallery

Bộ phong bì Evemix với những hoà trộn màu sắc bắt mắt

idesign evemix 011a

Evemix là một bộ năm phong bì với năm mẫu mã khác nhau, thực hiện bởi giám đốc nghệ thuật Luan Le dành cho Paperstory với quy trình in offset.

Họ có 5 mẫu bìa và giấy bên trong khác nhau để phối hợp.

Điểm đặc biệt của thiết kế này là bên ngoài phong bì có một vòng tròn lớn để thể hiện hình vẽ thú vị bên trong.


Nguồn: packagingoftheworld

Hình trong bài (22)
Chilaxu ChilaxuWriter
An ecophile and slo-mo and temporarily happy person. Find me by 'sungamphim'.