Chilaxu Chilaxu - i-Gallery

55 phong cách trong một bộ bài - Playing Arts Edition Two

Playing Arts là một dự án nghệ thuật hội tụ các nhà thiết kế và nghệ sĩ minh hoạ từ khắp thế giới với một ý tưởng trình bày tầm nhìn của mình bằng một lá bài bình thường sử dụng phong cách riêng, kỹ thuật và trí tưởng tượng của chính họ.

Mỗi một thí sinh được yêu cầu tạo ra tác phẩm cho một lá bài cụ thể trong phong cách riêng biệt của mình. 55 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và xuất hiện trong bộ sưu tâp của Playing Arts.

Hãy cùng xem bộ sưu tập lần hai của Playing Arts nhé.

 

Người dịch: Chilaxu
Hình trong bài (1)