Bộ phong bì Evemix với những hoà trộn màu sắc bắt mắt

idesign evemix 011a

Evemix là một bộ năm phong bì với năm mẫu mã khác nhau, thực hiện bởi giám đốc nghệ thuật Luan Le dành cho Paperstory với quy trình in offset.

Họ có 5 mẫu bìa và giấy bên trong khác nhau để phối hợp.

Điểm đặc biệt của thiết kế này là bên ngoài phong bì có một vòng tròn lớn để thể hiện hình vẽ thú vị bên trong.

image 29
image 14
idesign evemix 03
idesign evemix 04
idesign evemix 05
image 15
image 20
image 16
image 21
image 22
image 23
image 24
image 17
image 18
image 19
image 25
image 30
image 26
image 28
image 31
image 32
image 27

Nguồn: packagingoftheworld