Những phim hoạt hình ngắn được đề cử giải Oscar 2013

Chúng ta đều mới biết Paper Man đã đoạt giải cao nhất trong giải thưởng này. Nhưng bạn hãy cùng chúng tôi xem những phim ngắn khác được đề cử.

Fresh Guacamole

Maggie simpson in "The longest daycare"

Head Over Heels

Adam and Dog

Và cuối cùng là bộ phim đã đoạt giải:

Paper Man

Và behind the scene của phim này.

Cùng tác giả

#Tag