Tự Hào Việt Nam

Trò truyện với Jimmi Tuanart

Trong bài trước iDesign đã giới thiệu với các bạn những tác phẩm của Jimmituanart. Để cố gắng cung cấp thông tin giúp các bạn hiểu hơn về Tuấn và cách tạo ra những thiết kế tuyệt vời, iDesign đã liên lạc với Tuấn, dù khá bận rộn nhưng anh…

No More Posts