Video/TVC

Các Video quảng cáo ấn tượng trong năm 2009

Ngày nay nhắc tới những video quảng cáo trên tivi không ít người.. nhăn ...

15 đoạn phim quảng cáo bóng đá ấn tượng nhất

Bóng đá là môn thể thao vua, là môn thể thao có sức ảnh ...

Stop-Motion Phim: Nơi chúng ta sống.

Một bộ phim được thực hiện bởi kỹ thuật stop-motion trong vòng 3 tuần ...