Video/TVC

7 tỉ người

Một đoạn phim Animation Typography của tạp trí  National Geographic rất thú vị cung cấp thông tin về việc năm 2011 dân số thế giới sẽ đạt con số 7 tỉ người. Đồng…

No More Posts