Nhiều phim quảng cáo khiến người xem truyền hình chỉ muốn chuyển kênh. Nhưng cũng có nhiều đoạn phim khán giả sẽ ngồi xem tới giây cuối cùng. Trong bài sưu tầm một số phim được đánh giá cao bởi sự sáng tạo, tính nhân văn và giải trí mà phim đem lại.

 

 

Guinness: St. Patrick's Day

 

 

Food Games

 

 

Guinness: Made Of More, Cloud

 

 

Urgence Darfour: Dictators don’t just stop

 

 

BGH Air Conditioner: Dads in briefs

 

 

Flying Horse – Gatorrada (Cat-Toast)

 

 

Comments

comments