Những trang web 1 trang đẹp mắt

Những trang web thiết kế tất cả trong một (one page website) luôn có những vị trí nhất định. Đặc biệt trong kỷ nguyên ưu tiên điện thoại (mobile first) chúng càng được sử dụng nhiều do khả năng tuỳ biến nhanh gọn trên mọi thiết bị.

2. taxis.co.nz

2. Skittles

3. Marcela Garces

4. Seedlip

5. An Interesting Day

6. #Black Lives Matter (Behind the Hashtag)

7. Sonikpass

8. How To Live Like a Creative

9. A Bear’s Eye View of Yellowstone

10. Aesop Wines

11. Mick Schumacher

12. 1961

13. Guide to the Types of Cyberbullying

14. 56 digital

15. 24 Lever Street