Trong bài này chúng ta cùng ngắm những tác phẩm bằng tay của Brad Flaherty, một Sr. Art Director tại NDG Communications ở La Plata, Maryland. Bài viết chọn ra 14 tác phẩm tuyệt vời từ Instagram feed với gần 10.000 followers.

 

 

 

 

vintage-typo-01

 

 

vintage-typo-02

 

 

vintage-typo-03

 

 

vintage-typo-04

 

 

vintage-typo-05

 

 

vintage-typo-06

 

 

vintage-typo-07

 

 

vintage-typo-08

 

 

vintage-typo-09

 

 

vintage-typo-10

 

 

vintage-typo-11

 

 

vintage-typo-12

 

 

vintage-typo-13

 

 

vintage-typo-14

 

 

 

 

Comments

comments