"Những nhà thiết kế tốt thích các phông chữ, những nhà thiết kế đẳng cấp thấy chúng có sự quyến rũ", với ý tưởng đó những posters của Ryan Atkinson và Stephan de Lange được thực hiện.

 

Họ thiết kế các poster sử dụng các phông chữ Grotesk (Tên của kiểu chữ không chân – sans serif tại Châu Âu). Và làm những trắc nghiệm để các nhà thiết kế bỏ phiếu thông qua địa chỉ http://vote.ryanatkinson.info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download các poster (PDF) tại đây (quá đẹp để tải về và in ra treo trên tường):

Comments

comments