Để giữ cho mình những cảm hứng làm việc và tình yêu với Đồ họa chữ, mỗi ngày Ryan Atkinson đều cố gắng hoàn thành một tác phẩm sử dụng chữ.

 

 

Nếu bạn có tình yêu với Đồ họa chữ thì cách làm việc của Ryan Atkinson thật đáng học tập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(st)

Comments

comments