Hàng tuần chúng ta săn tìm những bộ font tuyệt vời nhằm thu hút người xem. Hy vọng bạn sẽ chọn được một vài phông thích hợp cho thiết kế của mình qua bộ sưu tập này.

 

 

Ingleby

 

 


 

 

Oh! Mai Mai!

 

 


 

 

Neu Eichmass

 

 


 

 

Paper Boat

 

 

 


 

 

Geomancy

 

 

 


 

 

The Olney Font Family

 

 


 

 

Doughboy

 

 


 

 

Alt Matey

 

 


 

 

Alt Tiwo

 

 


 

 

AW Conqueror

 

 


 

 

Veggieburger

 

 


 

 

Molengo

 

 


 

 

Oblik Serif Bold

 

 


 

 

St Ryde Regular

 

 


 

 

Ayita Pro SemiBold & Ayita Pro Thin Italic

 

 


 

 

Raptor Sans

 

 


 

 

Alt Retro

 

 


 

 

Aura

 

 


 

 

Planer

 

 


 

 

Typeface Adec

 

 


 

 

Bebas Neue

 

 


 

 

SAF

 

 


 

 

QUB

 

 


 

 

Musa Ornata

 

 


 

 

Amperisk

 

 


 

 

Bext

 

 


 

 

01.Base

 

 


 

 

Age

 

 


 

 

Piron

 

 


 

 

BS Konstata

 

 

 

Comments

comments