Typography là một trong những cách thể hiện quan trọng của thiết kế đồ hoạ, vì thế các nhà thiết kế đồ hoạ luôn quan tâm tới nghệ thuật Typography và những tác phẩm liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sưu tầm

Comments

comments