Phông chữ Graffiti có thể vô cùng hữu ích trong việc thiết kế, cho dù đó là một quảng cáo in ấn, thiết kế logo, văn bản, hoặc hình thức khác của thiết kế. Graffiti đã tồn tại từ thời kỳ cổ điển của đế chế Hy Lạp và La Mã, nhưng trong thời hiện đại, phần lớn được tạo ra bằng cách sử dụng sơn phun để tạo ra tác phẩm nghệ thuật độc đáo và dễ nhận biết.

 

 

Turntablz BB

 


 

 

Rufa

 

 


 

 

Juice

 

 


 

 

BAN CallIgRAPhy!

 

 


 

 

Jungle LIFE

 

 


 

 

ill.skillz handstyle

 

 


 

 

justfist2

 

 


 

 

Most Wazted

 

 


 

 

the battle

 

 


 

 

cruze Bold

 

 


 

 

Writers

 

 


 

 

TagsXtreme2

 

 


 

 

Searfont

 

 


 

 

Graffiti Treat

 

 


 

 

Degrassi

 

 


 

 

Brooklyn Kid

 

 


 

 

Bring tha noize

 

 


 

 

08 Underground

 

 


 

 

Sick Capital Vice

 

 


 

 

Stylin’ BRK

 

 

Comments

comments