Việc sử dụng các kiểu chữ trong đoạn video cho phép chúng ta nhớ lại nghệ thuật bố trí kiểu chữ vào thế kỷ 18. Đây là loại hình nghệ thuật còn được gọi là Kinetic Typography.

 

Chữ được trình bày một cách có ý định để chuyển tải hoặc gợi lên một ý tưởng hay cảm xúc đặc biệt. Trong bài này, chúng tôi giới thiệu 18 video sáng tạo sử dụng kiểu chữ động, trong đó có cả các phim ngắn có hiệu ứng được thực hiện.

 

Stop and Think

 

D-Tronics from Manny Garza

 

Citizen Cope – Let the drummer kick it

 

Graphic Design: The Forgotten Web Standard

 

Rockwell from Jordan Clarke

 

Typography in Motion by I Love Typography

 

REQUIEM FOR A DREAM

 

Nick the Greek

 

The Ten Commandments

 

Bruce Lee – Be Water

Comments

comments