Nếu bạn muốn thử những phông chữ hoàn toàn mới để tạo nên sự độc đáo cho thiết kế của mình thì có thể thử những phông chữ miễn phí trong bài này.

 

 

 

Bree

 

 


 

 

 

 

Jura

 

 


 

 

 

 

Cassannet

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Forum

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Abraham Lincoln

 

 

 

 

 

 

 

 

Geared

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosto

 

 

 

 

 

 

 

Ledger Regular


 

 

 

 

 

 

 

 

Intro

 

 

 

 

 

 

 

 

Metropolis


 

 

 

 

 

 

 

Theo WDL 

Comments

comments