Nghệ thuật typography của Si Scott

Sau khi lấy bằng thiết kế đồ họa tại Đại học Buckinghamshire, Si Scott dùng tài năng của mình để phát triển một phong cách rất riêng biệt. Đó chính là sự kết hợp vẽ bút sắt và cọ với thể loại typographic hiện đại.Phong cách độc đáo này giúp cho anh tạo dựng được tên tuổi. Anh đã từng thiết kế cho Volvo, Hugo Boss, Nike, Guinness, Orange, MTV, Absolut, Tiffany & Co, Miller và American Express.