Hướng dẫn sử dụng chữ

Cám ơn bạn An Doan đã gửi một tài liệu rất hay dành cho các bạn yêu thiết kế. Các bạn có thể xem bản đã dịch tiếng việt hoặc xem bản gốc.

“Don’t try to be original, just try to be good”. Click vào hình để xem bản đầy đủ, click vào đây để xem bản gốc.

source: notcot.org