Gần đây tôi đã đã hoành thành một dự án cho một công ty có trụ sở tại Viena, Áo. Tôi thấy đây là một điều thú vị để thuật lại quá trình thiết kế logo này.

 

Tóm tắt

 

mindberry GmbH là một công ty có trụ sở tại Vienna, Áo cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý dự án cho các khách hàng. Họ đã có công việc kinh doanh tại Áo với quan điểm mở rộng dịch vụ tại Anh, Đức và cuối cùng khách hàng Mỹ.

 

Họ không cung cấp bất kỳ ý tưởng đầu tiên hay một tóm tắt ban đầu, nhưng đã yêu cầu mà tôi tạo ra một giải pháp mà sẽ tác động đến cả hai đối tượng, trẻ hợp thời trang hay các công ty bảo thủ hơn.

 

Tôi đã tiếp cận của họ bằng việc cung cấp một logo bao gồm một biểu tượng đơn giản với màu sắc không quá nhiều hoặc các yếu tố được sử dụng.

 

Xây dựng và Phát triển

Ban đầu tôi nhìn vào tên mindberry của công ty, và tự động tập trung để tạo ra một logo sử dụng một hình dạng quả berry (quả mọng ), hay quả berry một tạo thành các yếu tố khác nhau.

 

Dưới đây bạn sẽ thấy bản phác thảo ban đầu của tôi. Bạn sẽ thấy rằng tôi đã cố gắng lựa chọn các thay thế khác nhau để kết hợp "m" các chữ cái đầu và 'b' vào hình dạng của berry, nhưng điều này không tạo ra một logo tốt và nhìn không đủ thuyết phục.

 

 

 

 

Tôi tiếp tục động não – brainstorming và nghiên cứu và tìm thấy cảm hứng trong một số quả khác nhau và dưới đây bạn sẽ thấy những khái niệm ban đầu đã được lựa chọn và trình bày cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những phác thảo trên đã được trình bày cùng nhau để hiển thị nhiều hình dạng quả berry có thể được áp dụng đối với các thương hiệu.

 

Nhưng khách hàng cảm thấy rằng chúng có một chút hạn chế và không hấp dẫn đối với khách hàng của công ty của họ. Vì vậy tôi tạo ra các thiết kế dưới đây để hình thành một berry, nhưng với một phong cách khác nhau với nhiều góc cạnh, tính toán và đã có một chút hấp dẫn từ công ty.

 

 

 

 

Việc sử dụng các màu tối hơn trong phiên bản này là để cung cấp cho phản ứng dễ chịu cho nhiều người.

 

Các khách hàng có được nhiều hơn một chút ấn tượng với ý tưởng lần thứ hai nhưng họ nói sẽ quan tâm hơn nếu tôi có thể tạo ra một logo cho họ mà không liên quan đến một yếu tố của quả berry, cái mà họ cảm thấy nó vẫn có xu hướng cũ không đủ hấp dẫn cho khách hàng của họ.

 

Điều này thật khó khăn vì ban đầu tôi đã quen với việc dùng berry khi trình bày với một khách hàng với tên mindberry, do đó tôi bắt đầu lại từ đầu và bắt đầu bằng suy nghĩ 'mindberry là gì?'

 

Tôi quyết định rằng đó là một thuật ngữ trừu tượng cho một ý nghĩ hoặc ý tưởng và để thử nghiệm với thiết kế một biểu tượng như cái đầu nảy sinh ý nghĩ. Dưới đây bạn sẽ nhìn thấy phác thảo tay ban đầu của tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi quyết định trên ý tưởng thô, tôi bắt đầu để hoàn tất các khái niệm bằng cách tính toán các yếu tố toán học của biểu tượng, sau đó tái xây dựng, làm gọn và chuyển giao bản phác thảo của tôi vào lưới Dot Book.

 

 

 

 

 

 

 

Tôi bây giờ đã có bản thảo của logo và đã có thể mang lại nó vào máy tính.

 

 

 

 

Sử dụng Adobe Illustrator, tôi đã có thể nhanh chóng tái tạo lại bố trí hài hòa toán học. Đây là khóa học về quá trình khi thiết kế ban đầu đã được vẽ trên giấy.

 

Do đó tôi một lần nữa sẽ nhấn mạnh rằng phác thảo tay là một phần thiết yếu để thiết kế bất kỳ thứ gì.

 

Bạn có thể có được một ý tưởng về mục tiêu cuối cùng trước khi sử dụng phần mềm đạt được nó.

 

Giao hàng và phản hồi

Sau khi trình bày cho khách hàng, họ đã vô cùng hạnh phúc với mô tả và đã hài lòng cho rằng đây là biểu tượng mà nắm bắt các thông điệp chính xác cho khách hàng của họ. Và chỉ yêu cầu một vài lựa chọn thay thế màu sắc để hoàn thành lựa chọn.

 

Tôi hạnh phúc với những màu sắc đã được chọn vì chúng có sự cân bằng tốt mang tinh thần cảm hứng của mindberry.

 

Màu này cũng đưa ra một gợi ý đối với các phần tử berry. Màu xanh xám đại diện cho quả màu xanh và đen, màu tím là đại diện cho loại quả màu chín và màu xanh đại diện cho lá. Điều này được hiểu rất tinh tế.

 

Các biểu tượng cũng sẽ đứng vững với thời gian so với ý tưởng berry như tôi nghĩ bạn đầu, hình dạng quả mọng chắc chỉ nhìn được trong vài ngày.

 

Theo quan điểm của tôi, thiết kế được chọn đơn giản, đủ để giúp mindberry đứng vững trong thập kỷ tới.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Theo helveticbrands 

Comments

comments