Pictura - Tìm ảnh trên Flickr trong Photoshop

Pictura là một Plugin sử dụng cho Photoshop, Pictura giúp bạn dù đang mở Photoshop nhưng vẫn có thể tìm kiếm hình ảnh phù hợp trên Flickr để sử dụng cho dự án của bạn.

Bạn có thể sử dụng bộ lọc của plugin của Pictura để tìm kiếm đúng hình ảnh có bản quyền hoặc miễn phí.

pictura-01

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *