Giải các bài toán đố là một trong các hình thức rèn luyện sáng tạo, bạn có thể làm các bài tập vui này để động não, hoặc chơi ô chữ Sudoku. Chúng giúp trí não bạn luôn vận động để đưa ra các giải pháp.

 

 

 

Câu trả lời 43 – 44

Câu 43

 

Cách tính toán như vậy không bình thường.

 

Số tiền trả sau cùng của 2 học sinh là 2700 đồng. Số tiền cô phục vụ lấy mất phải trừ đi 200 đồng trong số tiền 2700 đồng này. Có nghĩa số tiền thực tế vào tay người quản lý chỉ có 2700đ – 200đ = 2500đ.

 

Cộng 200 đồng vào 2700 đ hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.

 

Câu 44

 

1. 3 Mặt đen: 8

2. 2 mặt đen: 12

3. 1 mặt đen 6

4. Không mặt nào đen : 1

 

Xem hình vẽ, 8 khối ở các góc cạnh có 3 mặt đen. 6 khối ở giữa mỗi mặt (đánh dấu O) có 1 mặt đen. Khối ở tâm là khối không có mặt nào đen. Các khối còn lại có 2 mặt đen.

 

 

 

 

Câu hỏi 45 – 46

Câu 45

 

Có một bà nội trợ cầm 2 tờ giấy bạc 500 đồng đi chợ. Bà mua 120 đồng nho, 210 đồng táo, 300 đồng thịt, 150 đồng bánh, 140 đồng cá, 80 đồng kẹp quần áo.

 

Nhưng tính bà ta hơi kì lạ, trong 5 cửa hiệu bà đến mua hàng, chỉ có 1 cửa hiệu thối tiền, còn các cửa hiệu khác, đổi tiền bà cũng không cho.

 

Ích kỷ như vậy, có thể mua được số hàng như ý muốn không?

 

Câu 46

 

Ly A đựng nước, ly B đựng rượu nho. Dung dịch ở 2 ly bằng nhau. Đầu tiên đổ 1/4 rượu nho từ B vào ly A rồi quậy đều lên. Sau đó đổ dung dịch hỗn hợp từ A trở lại ly B. Sao cho ly A và ly B có số lượng dung dịch bằng nhau như ban đầu.

 

Hỏi: So sánh lượng rượu nho trong ly A và lượng nước trong ly B.

 

 

 

 

Trả lời câu 45-46

Câu 45

 

Có thể được, ở cửa hiệu trái cây bà ta dùng cả hai tờ 500 đồng để đổi tiền lẻ.

 

Câu 46

 

Bằng nhau. Nếu xuất phát từ dung dịch hỗn hợp sẽ rất phức tạp. Dó đó ta cần giả định rượu và nước phân biệt như trong hình dưới. Lượng dung dịch đổ lại ly B có một lượng nhỏ rượu nho. Lượng rượu này bằng với tỉ lệ lượng nước của 1/4 lượng rượu nho trong ly A.

 

 

 

 

Câu hỏi 47 – 48

Câu 47

 

Anh A sau khi chuyển 10 thùng đồ hộp trái táo vào kho, đang chuẩn bị ra về thì có điện thoại báo, do lỗi kỹ thuật, nên trong 10 thùng có 1 thùng có các hộp đựng táo trong thùng đều thiếu 1 trái. Cần phát hiện ngay.

 

Mỗi hộp thiếu 50gram. Chỉ có cân là giải quyết vấn đề trên. Nhìn xung quanh có 1 chiếc cân tự động. Chiếc cân này mỗi lần cân phải mất 10 đồng. Làm thế nào mà anh A chỉ mất 1 lần cân mà phát hiện ra hộp nào không đủ trọng lượng?

 

Biết rằng thùng có 12 hộp, mỗi hộp nặng 800gram.

 

Câu 48

 

Hãy chia mặt đồng hồ thành 6 phần bằng nhau theo ý thích của bạn, để tổng các chữ số trong từng phần bằng nhau.

 

 

 

Trả lời 47 – 48

Câu 47

 

Xếp 10 thùng đồ hộp theo thứ tự từ 1 đến 10. Sau đó lấy 1 hộp từ thùng số 1, 2 hộp từ thùng thứ hai, 3 hộp từ thùng thứ 3, cứ như thế trong 10 thùng sẽ lấy ra một lượng đồ hộp là 1+2+3+4+..+10=55.

 

Đặt lên cân để cân. Mỗi hộp năng 800gr, 55 hộp nặng 4400 gr. Giả sử kết quả cân được là 43800g nghĩa là thiếu 200g.

 

Như vậy số hộp thiếu là: 200:50 = 4 (hộp)

 

Từ đó, ta tìm ra thùng số 4 là thùng chứa các hộp táo không đủ trọng lượng

 

Câu 48

 

 

Câu hỏi 48 – 49

Câu 48

 

Có 2 người cùng bán táo. Cô A bán 100 đồng 3 trái, cô B bán 100 đồng 2 trái. Mỗi người bán còn dư 30 trái thì bận việc, cả hai giao hàng lại cho một người đàn ông bán giúp.

 

Sau khi họ rời khỏi, người đàn ông cảm thấy phiền phức vì giá tiền không thống nhất, nên gộp 3 trái rẻ tiền với 2 trái đắt tiền thành một nhóm 5 trái, bán với giá 200 đồng. Như vậy bán 60 trái được tổng số tiền là 2400 đồng.

 

Khi A và B về họ tính toán; Cô A bán 100đ/3 trái, 30 trái là 10 phần, tức là 1000 đồng. Cô B bán 100/2 trái tức là 15 phần thì được 1500 đồng. Nhưng thực tế chỉ được có 2400 đồng, thiếu hết 100 đồng.

 

Vậy cách bán của người đàn ông có gì nhầm lẫn?

 

Câu 49

 

Kẻ 3 đường thẳng trên chữ W để tạo thành 9 hình tam giác phân biệt.

 

Comments

comments