Khi bạn đã từng tạo ra bất kỳ hiệu ứng nào, hãy sử dụng Action Palette để lưu trữ các chức năng bởi vì nếu bạn cần có hiệu ứng tương tự một lần nữa, bạn sẽ dễ dàng hơn để có được kết quả tương tự.

 

 

 

 

 

Hiệu Ứng Chữ 3D Chói Sáng

 

 

Hiệu Ứng Hoá Đá

 

 

 

Hiệu Ứng Chữ trên Lửa

 

 

 

 

Giới Hạn Của Sự Tưởng Tượng

 

 

 

Lấp Lánh Hot Girl với Hiệu Ứng Photoshop

 

 

 

 

Hiệu Ứng Màu Nước Tuyệt Đẹp

 

 

 

 

Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ

 

 

 

Hiệu Ứng Chữ Khói

Comments

comments