Halloween là dịp mỗi chúng ta tự hóa thân mình thành những con quỷ đáng sợ. Trong bài này iDesign sẽ sưu tập 30 hướng tẫn tạo những kỹ xảo đặc biệt trên Photoshop dành cho dịp Halloween.

 

 

Tạo một cảnh kinh dị trong Photoshop

 

 

 

 

Đêm huyền bí

 

 

 

 

Thiết kế poster phim kinh dị

 

 

 

 

Grunge Manipulation in Photoshop Tutorial

 

 

 

 

42 Freakish Zombie in 11 Steps

 

 

 

 

Monsterosity Makeover

 

 

 

 

Decay

 

 

 

 

Tạo Zombie

 

 

 

 

Vampirize Gwen Stefani

 

 

 

 

Dark Art

 

 

 

 

Khái niệm cơ bản về chất liệu (Texturing)

 

 

 


Good and Evil

 

 

 

 

Máu như thật

 

 

 

 

Tạo một cánh tay bị chặt trong photoshop

 

 

 

Comments

comments