Đừng đánh giá một cuốn sách qua tờ bìa (Don’t judge a book by its cover)… ngoại trừ việc đó là một tạp chí, khi mà một bìa tạp chí đẹp ảnh hưởng tới số lượng bán ra của nó.

 

 

Có khá nhiều tiêu chí để lựa chọn một tờ bìa đẹp, một số tổ chức đánh mức độ ảnh hưởng của tờ bìa với đời sống, một số đánh giá ở mức độ nghệ thuật, hay đơn giản sự sexy, thời trang…

 

iDesign.vn sẽ tổng hợp những lựa chọn này để giới thiệu các bạn.

 

 

Adbuster

 

 

 

 

 

Esquire

 

 

 

 

 

Bloomberg Businessweek

 

 

 

 

 

Bloomberg Businessweek

 

 

 

 

 

Vrij Nederland

 

 

 

 

 

Playboy

 

 

 

 

 

Stylist

 

 

 

 

 

Time

 

 

 

 

 

Novum

 

 

 

 

 

Vogue

 

 

 

 

 

Wired

 

 

Comments

comments