• Ux design thực sự là gì?

    Một trong những hiểu lầm lớn nhất về User Experience Design khi cho nó là những gì về tính khả dụng (Usability). Cũng dễ để biết lý do - Tính khả dụng có nghĩa là một sản phẩm "có thể sử dụng" và có ích.

tìm kiếm

/ Bài viết hay