• Nên học thiết kế đồ họa ở đâu?

    Chúng tôi nhận được khá nhiều thắc mắc về việc học trường nào, học khóa nào, học môn gì để có trở thành một nhà thiết kế đồ họa. Tôi theo thói quen định gõ thêm chữ "nhà thiết kế đồ họa giỏi", mà thực tế các câu hỏi chỉ dừng lại ở mong muốn trở thành một nhà thiết kế đồ họa.

tìm kiếm

/ Bài viết hay