Tag: rác thải view_module view_stream

Vẻ đẹp của những chiếc rác nhựa biển dưới bàn tay nhiếp ảnh gia

Rác biển dưới con mắt của nhiếp ảnh gia trở nên đẹp như ảnh chụp dải ngân hà.

Adidas làm đồ bơi từ lưới đánh cá

“1.000 bộ đồ bơi có thể được làm từ một chiếc lưới đánh cá lớn” – Roger Halm, Giám đốc thiết kế Adidas chia sẻ.