• Phông chữ mới trong Apple Watch

    Mặt chữ/ kiểu chữ (typeface) là một thứ kỳ lạ đối với những người không để ý, chúng có thể gây khó khăn để nhận ra sự khác biệt, những chúng có thể tạo ra một thế giới khác biệt trong thiết kế và sự hiệu quả của một sản phẩm.

tìm kiếm

/ Bài viết hay