• Thương hiệu Yuyo làm mới

    Rosie và Charles chủ sở hữu nhãn hiệu Teatonics, nhãn hàng đã thắng giải The Seed Fund năm 2015. The Collaborators được chọn để tái định vị thương hiệu và thiết kế lại thương hiệu trẻ trung của mình.

tìm kiếm

/ Bài viết hay