Tag: mockup view_module view_stream

8 công cụ làm prototype siêu xịn cho 2018

Những lựa chọn tốt nhất hiện nay và ưu - nhược của chúng. Trong thế giới thiết kế ngày nay, chúng ta có hàng tá các công cụ tạo prototype. Các công cụ tốt nhất sẽ giúp bạn lặp lại các quy trình một cách nhanh chóng, đồng thời vẫn giữ được tính nhất quán

Wireframing & Prototyping: Các kỹ năng thiết yếu cho thiết kế tương tác

Sự phổ biến gần đây của thiết kế web đáp ứng ( Responsive web design) đã làm cho Wireframing và Prototyping trở thành những kỹ năng cần thiết cho thiết kế tương tác và thiết kế trải nghiệm người dùng. Trong quá trình thiết kế tương tác người dùng, Wireframing cho phép bạn tạo ra