Tag: mobile design

Những thiết kế trên mobile gợi cảm hứng

Cùng xem những sáng tạo của các nhà thiết kế trên khắp thế giới ...

20 mẹo để thiết kết UI tốt cho Mobile Apps

Ứng dụng điện thoại trở nên quá quen thuộc với tất cả người dùng ...

Những trang web thiết kế cho Mobile đẹp mắt

Trên thực tế hầu hết những trang web trong danh sách này đều có ...

Thiết kế biểu tượng cho ứng dụng

Những icon đúng nghĩa phải đặt lợi ích của người dùng hàng ngày lên ...

Wireframing và Protyping cho ứng dụng Mobile

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của điện thoại thông minh. Đừng thắc ...