• Phần 3: Phản ứng của Steve Jobs

    Buổi pitch: Chỉ một nhóm các thành viên trong đội sáng tạo của chúng tôi đáp chuyến bay đến San Jose và được hướng dẫn đến một phòng họp nhỏ tại trụ sở Apple, nơi chúng tôi chuẩn bị cho buổi thuyết trình.

tìm kiếm

/ Bài viết hay