• Những hướng dẫn cơ bản khi bắt đầu với InDesign

    Tôi thích phần mềm Adobe InDessign, đối với những tài liệu Multi-page (nhiều trang), nó là một ứng dụng linh hoạt, hoàn hảo. Tôi muốn có một vài lời khuyên khi bạn bắt đầu với nó và đồng thời trả lời một số câu hỏi mà những người khác thường hỏi tôi.

tìm kiếm

/ Bài viết hay