Tag: Futurism view_module view_stream

Nhà thiết kế của tương lai (Phần 1)

Nếu AI có những ảnh hưởng sâu sắc hơn cả mạng internet, thì làm sao chúng ta có thể hiểu và đưa ra kế hoạch để đón nhận những ảnh hưởng đó?

Chủ nghĩa vị lai ở Ý: Nguồn cảm hứng cho thiết kế đồ họa

Khi bắt đầu thiết kế một concept trừu tượng, trường phái nghệ thuật tuyệt vời bạn có thể tham khảo và tìm cảm hứng là chủ nghĩa vị lai ở Ý. Bài viết bởi Illona Poluan, tốt nghiệp đại học Southern California, nhà sưu tầm đồ cổ. - Kết hợp thiết kế đồ họa và nghệ thuật Hiện

Trường phái vị lai là gì?

“Từ đỉnh cao của thế giới, chúng ta ném sự thách thức của mình đến các vì sao!” là câu kết vang dội đầy quyền lực trong cuốn “Sự hình thành và tuyên ngôn của phái vị lai” của Marinetti. Quyết liệt, tràn đầy năng lượng và hiếu chiến, những người theo trường phái vị