• 80 kiểu chữ dành cho nhà thiết kế chuyên nghiệp (p2)

    Các font được liệt kê trong phần 2 không được biết tới nhiều, nhưng cũng rất đẹp. Vì vậy bạn có thể dùng cho cá nhân hoặc thiết kế nhận diện thương hiệu, hay giao diện web, nó sẽ đem lại một cái nhìn mới về thiết kế của bạn.

tìm kiếm

/ Bài viết hay