Tag: famous artist

Oskar Schiemme: Bậc thầy Bauhaus của Multimedia Design

Cho dù bạn có thể không biết tới Oskar Schiemmer, nếu bạn đã từng ...

Aaron Draplin: Không có kế hoạch

Nếu bạn hỏi Aaron Draplin bằng cách nào anh ấy có thể làm được ...

Louis Danziger

Trong vài năm trước đây, một phóng viên hỏi Lou Danziger cho một vài ...

Tibor Kalman 1949 - 1998

Có hai cái tên góp phần thay đổi ngành thiết kế đồ hoạ vào ...