• 5 lời đồn về sáng tạo mà bạn có lẽ bạn tin

    Những quan niệm sai lầm về sáng tạo khoác lên nó một chiếc áo kỳ bí - Những ý tưởng cho rằng tiềm năng sáng tạo và trí tưởng tượng là những món quà hiếm có dành cho một số ít người. Bài viết này làm sáng tỏ vài việc không đúng về thần kinh và tâm lý học của sáng tạo.

tìm kiếm

/ Bài viết hay