Tag: creative process view_module view_stream

4 cách nghĩ giúp chúng ta ngừng làm tổn thương tâm hồn Designer

Cám ơn Andrew Littlefield từ Ceros đã dành tâm ý và công sức tham vấn những bạn bè, đồng nghiệp là designer để đúc kết ra bài viết này. iDesign xin phép dịch lại và chia sẻ với những đồng nghiệp trong ngành. Hy vọng chúng ta cùng tạo ra những sản phẩm mà mình và những

Cách tiến hành Design thinking, UX, HCD hay các dự án sáng tạo từ con số không

Note: Design thinking: tư duy thiết kế UX: trải nghiệm người dùng HCD: thiết kế vị nhân sinh Bài viết này nhằm cung cấp cho các designer, những người sáng tạo hay thậm chí là những nhà quản lí dự án - một công cụ để thiết lập, định hình, tổ chức, cấu trúc, vận