Tag: Chạm tới những thế giới view_module view_stream

Tạ Huy Long chạm tới thế giới kỳ diệu của Dế Mèn

Bằng những tác phẩm nghệ thuật của mình, họa sĩ Tạ Huy Long muốn đưa tay chạm đến thế giới tinh tế của côn trùng, để thấy con người nhỏ bé trước thiên nhiên tuyệt đẹp như thế nào. Hình ảnh Dế Mèn và Dế Trũi qua minh họa của Tạ Huy Long. Với xuất