• 50 kỹ thuật giúp thiết kế bìa tạp chí tuyệt vời (p1)

    Có hai mục tiêu quan trọng khi thiết kế một bìa tạp chí; đầu tiên là thu hút sự tập trung của người mua tiềm năng và thứ hai là thể hiện được nội dung hoặc phong cách của tạp chí đó. Thiết kế bìa cần đạt được cả hai mục tiêu và nó sẽ giúp số lượng tạp chí được bán tốt hơn.

tìm kiếm

/ Bài viết hay