• Phần 4: Từ địa ngục đến đỉnh cao

    Lee và tôi bay tới Cupertino để trình bày đoạn video cho Jobs với tư cách cá nhân. Chỉ có ba chúng tôi trong phòng. Chúng tôi chiếu thử đoạn video và Jobs phản ứng gay gắt trong sự bất ngờ của chúng tôi ngay sau khi xem xong “Tôi ghét nó. Đây là thứ rác rưởi. Tôi nghĩ rằng chúng ra sẽ viết ra thứ gì đó giống với ‘Dead Poets Society’ hơn chứ. Thứ bỏ đi.”

tìm kiếm

/ Bài viết hay