• 21 trang web sử dụng hình ảnh hẫp dẫn

    Sử dụng hình ảnh lớn trong thiết kế đến lúc này là rất quen thuộc, bạn sẽ gặp những trang web sử dụng kiểu thiết kế này ở bất cứ đâu. Hãy xem những trang web khiến bạn ấn tượng vì cách sử dụng hình ảnh của chúng.

tìm kiếm

/ Bài viết hay