• 10 hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ Letterpress

    Letterpress - là hiệu ứng chữ được khắc chìm xuống. Trong dự đoán về xu hướng thiết kế web năm 2010, cách sử dụng hiệu ứng này được dự đoán sẽ phổ biến trong năm nay. Hãy cùng xem 10 bài hướng dẫn tuyệt vời về cách làm hiệu ứng chữ Letterpress.

tìm kiếm

/ Bài viết hay